Ekofond SPP otvára druhý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

Súťaž, zameraná na problematiku efektívneho využívania energie a ochrany životného prostredia, ktorá minulý školský rok zaznamenala u študentov veľký ohlas, vstupuje do ďalšieho ročníka. Okrem získania užitočných informácií a zrealizovania projektov s praktickými aktivitami, majú mladí ľudia možnosť dokázať, že na sociálnych sieťach je možné zdieľať i zmysluplný a environmentálne uvedomelý obsah. Registrácia súťažných tímov prebieha od 16. do 31. októbra.


Ekológia a sociálne siete

Súťaž Greenfluenceri a energia je súčasťou vzdelávacieho programu s názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť či prehĺbiť záujem tínedžerov o ekologické témy, ako separovanie odpadu alebo udržateľná doprava a následne ich viesť k zrozumiteľnému komunikovaniu týchto problematík na sociálnych sieťach.

„Sociálne siete sú dôležitou súčasťou života dnešných mladých ľudí, mnohí sa chcú stať influencermi. Zámerom Ekofondu SPP je motivovať ich, aby sa naučili využívať tieto nástroje pre dobro veci,“ vysvetľuje Adriana Tarajová, projektová manažérka Ekofondu SPP.


Nápadité a udržateľné riešenia

V prvom ročníku súťaže, ktorý sa uskutočnil minulý školský rok, o víťazstvo bojovalo celkovo 43 tímov v zložení traja žiaci a pedagóg. Ich úlohou bolo počas siedmych mesiacov vypracovať hodnotný projekt, ktorý o svojich kvalitách presvedčí aj odbornú porotu. Jej členmi boli okrem iných aj influenceri Denis Kováč, autor podcastu Mozgová atletika a Michaela Králiková, mentorka duševného zdravia. Víťazstvo a zaujímavé ceny vrátane finančnej odmeny a zážitkového predstavenia pre školu si odnieslo spolu 5 víťazných tímov z celého Slovenska.

„Veľmi príjemne nás prekvapila úroveň projektov prvého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia. Mnoho tímov prišlo so skutočne inovatívnymi, na školskej pôde jednoducho aplikovateľnými riešeniami, ktoré môžu slúžiť ako skvelý príklad pre iné školy. Veríme, že ani druhý ročník nebude v kvalite a originalite nápadov zaostávať. Jedným z cieľov tejto súťaže je ukázať všetkým, ktorým záleží na kvalite prostredia, že mnohé veci môžu ovplyvniť vlastným konaním,“ uzatvára Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.


2. ročník súťaže Greenfluenceri a energia v skratke

Kto sa môže prihlásiť:
Žiaci základných a stredných škôl od 13 rokov v zložení traja študenti a pedagóg, ktorý je zároveň aj koordinátorom projektu.

Ako sa prihlásiť:
Registrácia do súťaže prebieha výlučne online, koordinátor môže svoj tím prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.prebuducnost.sk, Súťaž Greenfluenceri a energia.

Dokedy sa prihlásiť:
Online registrácia súťažných tímov prebieha od 16. do 31. októbra 2023, do polnoci.

Späť na aktuality