• Študijný odbor technik energetických zariadení budov
  Zaujímajú ťa technologické zariadenia a rozvoj v oblasti využívania rôznych zdrojov energie?
  dozvedieť sa viac
 • neSPPíme, bzučíme
  Cieľom projektu „neSPPíme, bzučíme“ je reálne podporiť včelárov a ekologické včelárstvo na Slovensku.
 • Výstava SMART ENERGIA
  SMART ENERGIA je unikátna výstava, ktorá zábavnou formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov, poukazuje na dôležitosť ochrany životného prostredia.
  dozvedieť sa viac
Ekofond SPP je vašim spoľahlivým partnerom.
Spoločne efektívnejšie prispejeme k vytvoreniu podmienok na smerovanie k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
dozvedieť sa viac
Programy a granty

finančná podpora určená realizátorovi projektu. Jej rozsah, podmienky pridelenia a kritériá vyhodnotenia budú detailne spracované a uverejnené vždy pred začatím každého programu a grantu vo forme výzvy.
dozvedieť sa viac
Vlastné projekty fondu

aktivity realizované a organizované v súlade s účelom neziskovej organizácie, v rámci jej vlastnej iniciatívy, respektíve v spolupráci so subdodávateľmi vybraných prác.
pozrite si naše aktivity
Partnerské projekty

spolupráca s inými neziskovými, resp. neinvestičnými subjektmi a nadáciami na ich aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s účelom Ekofond SPP, n.o..
dozvedieť sa viac