Aktivity

Interný grantový program Regióny 2024

je realizovaný v spolupráci s SPP, celková finančná čiastka určená na podporu projektov je 50 000,- €. Účelom interného grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Ekofond SPP vyhradil finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných projektov, s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.
dozvedieť sa viac

Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

je zameraný na podporu technickej pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest tak, aby aspoň jeden zbor v okrese bol vybavený potrebným vybavením určeným na odchyt a likvidáciu sršňa ázijského.
dozvedieť sa viac