Aktuality

Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

aktualita

10.1.2024

Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

V Ekofonde SPP si uvedomujeme hrozby spojené s nekontrolovaným rozšírením invázneho sršňa ázijského na našom území a preto sme sa rozhodli spustiť grantový program, ktorého cieľom je podporiť Dobrovoľné hasičské zbory, pri nákupe techniky a vybavenia potrebných na odchyt a likvidáciu sršňa ázijského.
Na grantový program sme vyčlenili 80 000 €, pričom žiadatelia môžu získať finančnú podporu až do výšky 2 000 €. Projekty je možné predkladať do 31. 01. 2024.

dozvedieť sa viac
Súťaž o fotovoltiku na školy spoznala svojho víťaza!

aktualita

1.12.2023

Súťaž o fotovoltiku na školy spoznala svojho víťaza!

Po mesiac trvajúcom hlasovaní verejnosti sme dňa 1.12.2023 spoznali víťaza, ktorý získal lokálny fotovoltický zdroj v hodnote do 35 000 € zadarmo. Je ním Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, a to na základe 18 364 počtu hlasov. Druhé miesto obsadila Základná škola Strážske Mierová 1, ktorú nasledovala Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník. Viac informácií o výsledkoch súťaže ako i cenách pre školy na 2. a 3. mieste a hlasujúcu verejnosť, nájdete tu:

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP predlžuje registráciu do súťaže Greenfluenceri a energia do 12. novembra 2023!

aktualita

27.10.2023

Ekofond SPP predlžuje registráciu do súťaže Greenfluenceri a energia do 12. novembra 2023!

Študenti, chcete sa stať Greenfluencermi? Ešte stále sa môžete zapojiť do 2. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia, ktorú vyhlasuje Ekofond SPP. Naplánujte, zrealizujte a odkomunikujte projekt zameraný na zlepšenie prostredia okolo vás alebo na úspory energie. Získate užitočné informácie, a naučíte sa rozumne využívať sociálne siete. Viac informácií o súťaži, v ktorej môžete vyhrať skvelé ceny pre školu a súťažný tím, nájdete na tu:

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

tlačová správa

16.10.2023

Ekofond SPP otvára druhý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

Súťaž, zameraná na problematiku efektívneho využívania energie a ochrany životného prostredia, ktorá minulý školský rok zaznamenala u študentov veľký ohlas, vstupuje do ďalšieho ročníka. Okrem získania užitočných informácií a zrealizovania projektov s praktickými aktivitami, majú mladí ľudia možnosť dokázať, že na sociálnych sieťach je možné zdieľať i zmysluplný a environmentálne uvedomelý obsah. Registrácia súťažných tímov prebieha od 16. do 31. októbra.

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

tlačová správa

7.9.2023

Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

Ekofond SPP vyhlasuje dňa 7. septembra 2023 prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy, ktorý organizuje spoločne so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou SPP. Víťazná škola získa fotovoltické (fotovoltaické) panely s kompletnou inštaláciou. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj a povedomie o využití obnoviteľných zdrojov energie a s nimi spojenú ochranu životného prostredia.

dozvedieť sa viac
Spolu sme to zvládli

tlačová správa

22.8.2023

Víťazi súťaže Ekofondu SPP s názvom Greenfluenceri a energia sú už známi

Pilotný ročník súťaže Greenfluenceri a energia je oficiálne ukončený. Súťažné tímy mali 227 dní na to, aby pripravili, zrealizovali a zodpovedne odkomunikovali svoj projekt, s ktorým zabojovali o jednu z piatich hlavných cien. Víťazmi sa stali štyri základné školy - z Dolného Kubína, Košíc, Makova a Liskovej a gymnázium z Trnavy. Ekofond SPP v roku 2022 vyhlásil pilotný ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Súťažili tímy základných a stredných škôl, ktoré tvorili...

dozvedieť sa viac