Aktuality

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia

aktualita

22. 04. 2024

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlásila v školskom roku 2023/2024 druhý ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Dňa 31. marca 2024 sa tento ročník oficiálne ukončil. Súťažili v ňom tímy základných a stredných škôl na území Slovenska, ktoré tvorili koordinátor projektu a traja žiaci vo veku nad 13 rokov. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.

dozvedieť sa viac
Zverejnenie zoznamu podporených žiadateľov Grantového programu Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

aktualita

24. 03. 2024

Ekofond SPP pripravil pre dobrovoľných hasičov odborné školenie o sršňovi ázijskom

V nedeľu 24. marca 2024 zrealizoval Ekofond SPP, na pôde Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici, odborné školenie o monitorovaní, prevencii a šírení sa sršňov ázijských na Slovensku, ktorého sa zúčastnili najmä dobrovoľné hasičské zbory podporené v rámci GP „Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024“...

dozvedieť sa viac
Zverejnenie zoznamu podporených žiadateľov Grantového programu Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

aktualita

4.3.2024

Zverejnenie zoznamu podporených žiadateľov Grantového programu Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

Na prelome mesiacov február-marec prebehlo hodnotenie predložených žiadostí o podporu v Grantovom programe Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024. Z celkového počtu 57 žiadostí bolo podporených 21 projektov, ktoré splnili stanovené kritériá. Podporíme projekty v celkovej hodnote 29 313 €.
Úspešným žiadateľom gratulujeme a držíme palce pri napĺňaní zvolených cieľov.

Viac informácií o grantovom programe a vyhodnotení, nájdete tu

dozvedieť sa viac
Čas na poslanie prihlášky na strednú školu sa kráti!

aktualita

1.3.2024

Čas na poslanie prihlášky na strednú školu sa kráti!

Máte doma deti, ktoré baví technika, smart riešenia a o nových technológiách vedia skôr ako vy?
Podporte ich študovať odbor budúcnosti, odbor Technik energetických zariadení budov.
Umožníte im získať dobre platenú prácu, byť v kontakte s trendmi 21. storočia a aktívne tak prispievať k ochrane životného prostredia.
Už len do 20. marca 2024 môžu poslať svoju prihlášku na jednu zo siedmich stredných škôl, kde je možné tento odbor študovať.

dozvedieť sa viac
Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

aktualita

10.1.2024

Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

V Ekofonde SPP si uvedomujeme hrozby spojené s nekontrolovaným rozšírením invázneho sršňa ázijského na našom území a preto sme sa rozhodli spustiť grantový program, ktorého cieľom je podporiť Dobrovoľné hasičské zbory, pri nákupe techniky a vybavenia potrebných na odchyt a likvidáciu sršňa ázijského.
Na grantový program sme vyčlenili 80 000 €, pričom žiadatelia môžu získať finančnú podporu až do výšky 2 000 €. Projekty je možné predkladať do 31. 01. 2024.

dozvedieť sa viac
Súťaž o fotovoltiku na školy spoznala svojho víťaza!

aktualita

1.12.2023

Súťaž o fotovoltiku na školy spoznala svojho víťaza!

Po mesiac trvajúcom hlasovaní verejnosti sme dňa 1.12.2023 spoznali víťaza, ktorý získal lokálny fotovoltický zdroj v hodnote do 35 000 € zadarmo. Je ním Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava, a to na základe 18 364 počtu hlasov. Druhé miesto obsadila Základná škola Strážske Mierová 1, ktorú nasledovala Základná škola Sama Tomášika s materskou školou Lubeník. Viac informácií o výsledkoch súťaže ako i cenách pre školy na 2. a 3. mieste a hlasujúcu verejnosť, nájdete tu:

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP predlžuje registráciu do súťaže Greenfluenceri a energia do 12. novembra 2023!

aktualita

27.10.2023

Ekofond SPP predlžuje registráciu do súťaže Greenfluenceri a energia do 12. novembra 2023!

Študenti, chcete sa stať Greenfluencermi? Ešte stále sa môžete zapojiť do 2. ročníka súťaže Greenfluenceri a energia, ktorú vyhlasuje Ekofond SPP. Naplánujte, zrealizujte a odkomunikujte projekt zameraný na zlepšenie prostredia okolo vás alebo na úspory energie. Získate užitočné informácie, a naučíte sa rozumne využívať sociálne siete. Viac informácií o súťaži, v ktorej môžete vyhrať skvelé ceny pre školu a súťažný tím, nájdete na tu:

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

tlačová správa

16.10.2023

Ekofond SPP otvára druhý ročník súťaže Greenfluenceri a energia

Súťaž, zameraná na problematiku efektívneho využívania energie a ochrany životného prostredia, ktorá minulý školský rok zaznamenala u študentov veľký ohlas, vstupuje do ďalšieho ročníka. Okrem získania užitočných informácií a zrealizovania projektov s praktickými aktivitami, majú mladí ľudia možnosť dokázať, že na sociálnych sieťach je možné zdieľať i zmysluplný a environmentálne uvedomelý obsah. Registrácia súťažných tímov prebieha od 16. do 31. októbra.

dozvedieť sa viac
Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

tlačová správa

7.9.2023

Ekofond SPP vyhlasuje Súťaž o fotovoltiku na školy

Ekofond SPP vyhlasuje dňa 7. septembra 2023 prvý ročník Súťaže o fotovoltiku na školy, ktorý organizuje spoločne so svojím zriaďovateľom, spoločnosťou SPP. Víťazná škola získa fotovoltické (fotovoltaické) panely s kompletnou inštaláciou. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj a povedomie o využití obnoviteľných zdrojov energie a s nimi spojenú ochranu životného prostredia.

dozvedieť sa viac
Spolu sme to zvládli

tlačová správa

22.8.2023

Víťazi súťaže Ekofondu SPP s názvom Greenfluenceri a energia sú už známi

Pilotný ročník súťaže Greenfluenceri a energia je oficiálne ukončený. Súťažné tímy mali 227 dní na to, aby pripravili, zrealizovali a zodpovedne odkomunikovali svoj projekt, s ktorým zabojovali o jednu z piatich hlavných cien. Víťazmi sa stali štyri základné školy - z Dolného Kubína, Košíc, Makova a Liskovej a gymnázium z Trnavy. Ekofond SPP v roku 2022 vyhlásil pilotný ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Súťažili tímy základných a stredných škôl, ktoré tvorili...

dozvedieť sa viac