Grantový program Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024

Podporujeme biodiverzitu a ekologické včelárenie. Sami aktívne včelárime na našich včelniciach v Bratislave a v Košiciach. Informácie o rizikách spojených s rozšírením invázneho škodcu, nebezpečného pre včelstvá a ohrozujúceho aj ľudí, nás nenechali chladnými. Rozhodli sme sa podporiť dobrovoľné hasičské zbory v obciach a mestách, aby si zaobstarali nevyhnutné technické vybavenie na odchyt a likvidáciu tohto nebezpečného hmyzu.

Podporovaná oblasť

nákup technického vybavenia určeného na odchyt a likvidáciu sršňa ázijského, napríklad:
 • ochranné obleky/kombinézy,
 • ochranné rukavice,
 • ochranné masky/rúška,
 • nádoby na odber hniezd,
 • akumulátorový vákuový vysávač na odchyt sršňov,
 • teleskopické tyče,
 • chemické prostriedky schválené legislatívou,
 • pasce/lapače schválené legislatívou/ŠOP/zodpovednou inštitúciou,

Oprávnení žiadatelia

 • Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)
 • Dobrovoľné hasičské zbory (DHZO), ktoré sú členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
 • Dobrovoľné hasičské zbory mesta (DHZM), ktoré sú členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Časový harmonogram

Vyhlásenie programu   2.12.2023
Uzávierka predkladania projektov   31.1.2024 do 23:59
Hodnotenie projektov   do 29.2.2024
Zverejnenie podporených projektov   4.3.2024
Podpis zmlúv   do 31.3.2024
Realizácia podporených projektov   do 30.9.2024
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov   do 31.10.2024