Ekofond SPP pripravil pre dobrovoľných hasičov odborné školenie o sršňovi ázijskom

V nedeľu 24. marca 2024 zrealizoval Ekofond SPP, na pôde Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici, odborné školenie o monitorovaní, prevencii a šírení sa sršňov ázijských na Slovensku, ktorého sa zúčastnili najmä dobrovoľné hasičské zbory podporené v rámci GP „Podpora prevencie vzniku škôd spôsobených inváznym sršňom ázijským v podmienkach SR 2023/2024“.

viac informácií o Grantovom programe


Školenie prebiehalo pod vedením skúsených lektorov – H. Prokovej, R. Šnídera a R. Harčarufku, ktorí účastníkom poskytli nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti potrebné na efektívny a bezpečný boj s týmto inváznym druhom hmyzu.


Počas školenia sa účastníci dozvedeli o:

  • biológii sršňa ázijského a jeho životnom cykle,
  • oblastiach jeho potenciálneho rozšírenia na Slovensku,
  • správaní sa sršňa ázijského a jeho reakciách na rôzne podnety,
  • hrozbách, ktoré predstavuje pre biodiverzitu na Slovensku,
  • rizikách spojených s neodborným využívaním odchytových pascí,
  • škodách, ktoré spôsobuje na včelstvách a ovocných stromoch,
  • profesionálnej technike určenej na odchyt, manipuláciu a likvidáciu sršňa ázijského.


Upútavku zo školenia si môžete pozrieť vo videu
Účastníci hodnotili vzdelávacie podujatie veľmi pozitívne. Pochvaľovali hlavne kvalitný obsah školenia, skúsených lektorov a možnosť vyskúšať si prácu s profesionálnou technikou. Získané vedomosti a zručnosti im pomôžu pri efektívnom a bezpečnom boji s týmto nebezpečným hmyzom v ich regióne.


Toto školenie je len jedným dielikom z mozaiky aktivít, ktorú v súvislosti s hrozbou v podobe Vespa velutina v Ekofonde SPP pripravujeme. Už čoskoro Vám predstavíme ďalšie. Sledujte nás.

Späť na aktuality