TEZB - Študuj odbor budúcnosti!

Staň sa technikom energetických zariadení budov

Zaujímajú ťa technologické zariadenia a rozvoj v oblasti využívania rôznych zdrojov energie? Potom je tu konečne štúdium pre teba! Poď študovať za technika energetických zariadení budov, o ktorých je už dnes veľký záujem.

Budeš sa vzdelávať v úplne novej dielni s najmodernejšími energetickými zariadeniami a učebnými materiálmi a prax získaš vo firmách, ktoré pôsobia doma aj v zahraničí.

Po úspešnom ukončení odboru získaš výučný list, maturitu a odbornú spôsobilosť na prácu s vybranými technickými zariadeniami.

Neváhaj a pridaj sa k úspešným technikom v oblasti stavebníctva a energetiky budov a zabezpeč si žiadané remeslo budúcnosti s výborným platom! Získaj praktické skúsenosti, staň sa podnikateľom v energetickom poradenstve a službách, alebo študuj ďalej na vysokej škole.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Určenie: pre chlapcov a dievčatá

Profil absolventa: je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

Ďalšie možnosti po skončení štúdia: pomaturitné štúdium, štúdium na vysokej škole

Uplatnenie absolventa

vysokokvalifikovaný zamestnanec v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
odborný pracovník pre vykonávanie montáže, údržby a opravy rozvodov technických zariadení budov vrátane elektroinštalácií
odborný pracovník pre diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve
odborný zamestnanec pre energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a ich uvádzanie do prevádzky
vlastná podnikateľská činnosť
vykonávať odborné práce v krajinách EU

Študijný odbor technik energetických zariadení budov je otvorený na týchto školách

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola, Viliama Paulinyho - Tótha 31/5, Senica
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
dozvedieť sa viac