Aktivity

Ekofond SPP poskytuje formy podpory prostredníctvom vlastných projektov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne podporil množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.

Posilnenie environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti, reflektujúce globálne trendy v energetickom sektore ako aj ciele Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia je jednou z priorít činnosti Ekofondu SPP.