Aktivity

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

V rámci spolupráce s BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie pri realizácii projektu neSPPíme, znižujeme uhlíkovú stopu sme podporili obnovu zaniknutých mokradí v oblasti Istragova pri Gabčíkove a prispeli k výsadbe 2600 pôvodných druhov drevín v tejto lokalite o pôvodné topole čierne, biele a sivé.
dozvedieť sa viac

OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES

Výkup živých a nesmierne cenných storočných jedlí je jednoznačne aktivitou, ktorá má svoje opodstatnenie tak z pohľadu zachovania biodiverzity, stability funkčnosti slovenských lesov, ako aj z pohľadu dlhodobého znižovania spoločnej uhlíkovej stopy.
dozvedieť sa viac

SLOVENSKÝ ZVÄZ FLORBALU

V rámci projektu Nabití čistou energiou poukazujeme na silu energie vo všetkých jej súvislostiach zvyšovaním vedomostnej úrovne o zdravom životnom štýle.
dozvedieť sa viac