Aktivity

Vzdelávací program Ekofond SPP pre budúcnosť

zastrešuje všetky vzdelávacie aktivity realizované neziskovou organizáciou Ekofond SPP.
dozvedieť sa viac

Študijný odbor TEZB

poď študovať momentálne jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce a kariéru budeš mať istú!
dozvedieť sa viac

Výstava SMART ENERGIA

SMART ENERGIA je unikátna výstava, ktorá zábavnou formou, prostredníctvom interaktívnych exponátov, poukazuje na dôležitosť ochrany životného prostredia.
dozvedieť sa viac

Projekt neSPPíme, bzučíme

prostredníctvom tohto projektu prispievame k ochrane životného prostredia, realizujeme výskumné úlohy, podporujeme naše vzdelávanie a vzdelávanie našich detí.
dozvedieť sa viac

Projekt neSPPíme, sadíme

vysádzame nízkoúdržbové záhony, ktoré sú určené ako zdroj potravy pre naše včely, redukujeme náročnosť údržby týchto plôch a prispievame k intenzívnejšiemu zadržiavaniu vody na týchto plochách.

S čistou energiou

Poukazujeme na silu energie vo všetkých jej súvislostiach. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje naše zdravie je aj kvalita životného prostredia, ktorú ovplyvňuje aj spôsob, akým získavame a spotrebúvame energiu potrebnú pre naše každodenné činnosti. Prispievame preto k rozvoju energetickej gramotnosti.