Interný grantový program Regióny 2023/2024

Podporované oblasti

  • Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
  • Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva
  • Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia

Oprávnení žiadatelia

  • obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a športové kluby.Podmienky grantového programu