SLOVENSKÝ ZVÄZ FLORBALU

Šport vychováva, vzdeláva, zabezpečuje duševný aj fyzický rozvoj človeka. Do školských florbalových súťaží sa na Slovensku každoročne zapájajú stovky škôl, čo predstavuje obrovské číslo žiakov rôznych ročníkov. Žiaci radi pomáhajú svojím školám. Cieľom projektu okrem samotnej podpory športu a rozvoja mladých športovcov, je prirodzenou formou - cez šport - zvýšiť povedomie energetickej gramotnosti detí a zároveň poukázať na silu energie vo všetkých jej súvislostiach zvyšovaním vedomostnej úrovne o zdravom životnom štýle.

slovenský zväz florbalu